Graduate Excellence Programme (GrEP)

 

MARA menawarkan pinjaman pelajaran dalam bentuk pinjaman boleh ubah ke peringkat Pasca Siswazah (Sarjana dan Doktor Falsafah) di Multimedia University (MMU) kepada graduan cemerlang dalam bidang yang memberi impak yang besar kepada keperluan guna tenaga negara.