Tertiary Excellent Sponsorship Programme (TESP)

mara-tesp-2021

MARA menawarkan pinjaman pelajaran dalam bentuk pinjaman boleh ubah ke peringkat Siswazah (Sarjana Muda) di Institusi Pengajian Tinggi DALAM NEGARA kepada graduan cemerlang dalam bidang yang memberi impak yang besar kepada keperluan guna tenaga negara.